Program konferencije
“ZELENI GRADOVI ZA ZELENIJU BUDUĆNOST”

22. i 23.05.2018. god., Hotel Histria, Pula

 

1.dan – STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – GREEN CITY – WATER SENSITIVE CITY

 

PROGRAM

9.00 – 10.00

Prijava sudionika i piće dobrodošlice

10.00 – 10.15

Pozdravni govor – predstavnik Grada Pule

10.15 – 10.35

Uvodno predavanje „Zeleni gradovi za zeleniju budućnost“

Koviljka Aškić, spec. oecoing., dipl.ing.kem.teh.

10.35 – 10.55

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama RH i obveze JLS

dr.sc. Branka Pivčević Novak, voditeljica Službe za održivi razvoj Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora

10.55 – 11.15

Urbana odvodnja i zelena infrastruktura

Plavo zelena infrastruktura na primjeru Grada Pule

Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ.

11.15 – 11.35

Ekološki urbani sustavi

Bruno Juričić, dipl.ing.arch.

11.35 – 12.00

Diskusija

12.00 – 14.30

RUČAK

16.00 – 16.20

Gradovi – prijatelji mora

Neven Iveša, dipl.ing.biol.

16.20 – 16.40

Sudionički modeli aktiviranja napuštenih gradskih prostora

Dušica Radojčić, dipl.pol.

16.40 – 17.00

Pauza

17.00 – 17.20

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama na primjer gradova u IŽ

IDA

17.20 – 17.40

Mobilni ekspertni timovi – pomoć JLS u izradi Strategija razvoja, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijskih planova za uspostavu održivog gospodarenja komunalnim otpadom

17.40 – 18.00

Financiranje EU

18.00 – 18.30

Diskusija

20.00

SVEČANA VEČERA

2.dan – UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

PROGRAM

9.00 – 9.20

Što nakon donošenja Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Akcijski planovi

Sonja Polonijo, dipl.oec.

9.20 – 9.40

Burza otpada

Dijana Varlec, dipl. oec.

HGK, viši stručni savjetnik, Sektor za energetiku i zaštitu okoliša

9.40 – 10.00

Primjeri dobre prakse u upravljanju komunalnim otpadom u Trevisu

Contarina SpA – Marco Mattiello, IRIS dept.

10.00 – 10.15

Pauza

10.15 – 10.35

Primjeri dobre prakse u upravljanju komunalnim otpadom u velikim gradovima u Italiji, Udine, A&T 2000 SpA,

Giovanni Cossa, tehnički odjel

10.35 – 10.55

Dimenzioniranje sortirnica i kompostana, planiranje sadržaja reciklažnih dvorišta

Koviljka Aškić, spec.oecoing.dipl.ing.kem.teh.

10.55 – 11.15

Aktivnosti Grupacije održavanja čistoće u narednom razdoblju i novosti vezane za gospodarenje komunalnim otpadom

Tomislav Ćurko, dipl. ing., Predsjednik Udruženja komunalnog gospodarstva, voditelj grupacije održavanja čistoće

11.15 – 11.35

Biorotori i klasične kompostane

::::::::::

11.35 – 12.30

Panel diskusija sudionika

14.00

Ručak

 

Poslije podne od 16.00 sati – izlet:

  • Društveni centar Rojc

  • Trg Kralja Tomislava – kišni vrtovi

  • ŽCGO Kaštijun

Materijali s Konferencije