Koviljka Aškić rođena je 1961. godine u Splitu. Diplomirala je 1986.god. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1986. godine i stekla zvanje diplomiranog inženjera kemijske tehnologije. 2011. godine na istom fakultetu završila je sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij Ekoinženjerstva i stekla zvanje univ.spec.oecoing.. Od 1987. do 1998. godine radila je u tvornici Laboratorijskog stakla u Puli kao rukovoditeljica kontrole i laboratorija. Nakon toga, do 2007. godine radila je u Uljanik brodogradnji d.d., Metisu d.d. kao voditeljica službe zaštite okoliša. 2008. godine osnovala je tvrtku Eko.-Adria u kojoj radi i danas. Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. 2015. godine osniva Učilište Adria – prvo učilište na prostoru RH za edukaciju i obrazovanje u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom.

Koviljka Aškić autorica je znanstvenih i stručnih radova sa područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Izradila je veliki broj edukativnih programa za seminare koje održava kontinuirano na području cijele RH. Sudjelovala je kao voditeljica izrade ili kao suradnik na velikom broju Studija procjene utjecaja zahvata na okoliš, Elaborata zaštite okoliša, Akcijskih planova, Strategija razvoja JLS. Članica je društva inženjera i tehničara RH.