EU GREEN WEEK 2018.

Europska komisija, Odjel za energiju, klimatske promjene i okoliš, i ove godine organizira EU Green Week od 21. -25. svibnja 2018.god. pod nazivom „Zeleni gradovi za zeleniju budućnost“. Cilj ovogodišnjeg događanja je promocija urbanog razvoja u skladu sa načelima zaštite okoliša uključivanjem što većeg broja predstavnika JLS, nevladinih organizacija i građana u iznalaženje najboljih rješenja kojima će naši gradovi postati bolja mjesta za život i rad.

Eko.-Adria d.o.o. je ove godine jedan od partnera Europske komisije koji će promovirati ciljeve ovogodišnjeg događanja na konferenciji pod nazivom „ZELENI GRADOVI ZA ZELENIJU BUDUĆNOST“.

Konferencija je organizirana sa dvije tematske cjeline:

  • STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – GREEN CITY – WATER SENSITIVE CITY
  • UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Sagledavajući gospodarski i turistički razvoj RH, a vezano na probleme s kojima se susreću naši gradovi i općine s obzirom na klimatske promjene i upravljanjem procesima u gospodarenju komunalnim otpadom, odabrali smo tematske cjeline koje su aktualne i vrlo važne za sve JLS, odnosno, njihove stanovnike. Konferencija je namijenjena odgovornim osobama u JLS, osobama koje upravljaju komunalnim tvrtkama, nevladinim udrugama i cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti kao i gospodarstvenicima.

Konferencija će se održati 22. i 23.05.2018. god u Hotelu Histria u Puli.

Istarska županija i Grad Pula mogu ponuditi primjere održivijih rješenja za razvoj urbanih područja te ćemo ih ovom prilikom predstaviti publici iz cijele Hrvatske. Primjeri dobre prakse inspiracija su i katalizator promjene.

Organizacijski odbor u sastavu:

  1. Koviljka Aškič, spec.oecoing., dipl.ing.kem.teh. (Eko.-Adria d.o.o.),

  2. Dušica Radojčić, dipl. pol. (Udruga Zelena Istra)

  3. Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ. (Starum d.o.o.)

  4. Sonja Polonijo, dipl.oec.

  5. Istarska razvojna agencija